Tin Tức

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ HỢP PHÁP

Ngày Đăng : 18/01/2020 - 11:24 AM

1. Dịch vụ đòi nợ thuê góp phần hạn chế rủi ro pháp lí

Theo Nghị định 104/NĐ-CP/2007 ban hành ngày 14/06/2007 Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ nêu rõ tại

Điều 6. Về nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ thuê là:

- Đại diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ, đôn đốc khách nợ trả nợ, thu nợ;

- Đại diện chủ nợ làm việc với tổ chức hoặc cá nhân có liên quan để thu nợ;

- Đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ, biện pháp xử lý nợ với khách nợ;

- Tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ, biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ

1. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong phạm vi pháp luật cho phép và được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền; không được giao hoặc ủy quyền lại cho cá nhân ngoài doanh nghiệp hoặc tổ chức khác thực hiện các hoạt động này; trừ trường hợp tổ chức đó cũng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và việc ủy quyền lại phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ nợ hoặc khách nợ (bên ký hợp đồng uỷ quyền với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ).

2. Thông báo cho chủ nợ hoặc khách nợ và các tổ chức, cá nhân khác liên quan về việc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền xử lý nợ.

3. Bảo quản và giao lại cho chủ nợ hoặc khách nợ các tài liệu và tài sản được giao để thực hiện dịch vụ đòi nợ theo hợp đồng đã ký kết.

4. Thông báo đầy đủ, thường xuyên cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc thực hiện các nội dung đã ủy quyền theo hợp đồng.

5. Bồi thường thiệt hại cho chủ nợ hoặc khách nợ do vi phạm hợp đồng, làm mất, hư hỏng tài liệu, tài sản được giao và tài sản thu được từ khoản nợ.

6. Thu nợ, giao lại các tài sản thu được từ khoản nợ cho chủ nợ theo hợp đồng đã ký kết.

7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vi phạm các hành vi bị cấm nêu tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này và các hành vi vượt quá phạm vi được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền.

8. Cấp giấy giới thiệu cho người lao động được giao trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ đòi nợ.

9. Cấp thẻ nhân viên cho người lao động có đủ tiêu chuẩn thực hiện các hoạt động dịch vụ đòi nợ theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định này. Trên thẻ phải có ảnh, ghi rõ họ tên, chức vụ của người được giao nhiệm vụ và có dấu của doanh nghiệp.

10. Yêu cầu chủ nợ hoặc khách nợ cung cấp thông tin, tài liệu, tài sản cần thiết liên quan đến khoản nợ.

11. Được chủ nợ hoặc khách nợ thanh toán phí dịch vụ và các chi phí khác theo thoả thuận đã ký kết.

12. Không chịu trách nhiệm đối với chủ nợ hoặc khách nợ về những vấn đề phát sinh ngoài các nội dung đã được ủy quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi thực hiện các hoạt động đòi nợ

1. Chỉ thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Không vi phạm các hành vi bị cấm nêu tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

3. Những người không đeo thẻ nhân viên hoặc không có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với  chủ nợ hoặc khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan.

2. Cơ hội thu hồi nợ thành công 

Việc thuê một đơn vị trung gian có đầy đủ uy tín về mặt pháp lí đứng ra thu hồi nợ thực sự là một nhu cầu thiết thực phù hợp với tình hình thực tế  của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Các công ty đòi nợ thuê uy tín luôn đóng góp vai trò sử dụng các công cụ, biện pháp kết quả thu hồi nợ tốt nhất.

Cũng theo Nghị định 104/ NĐ-CP/2007 Nghị định của Chính phú Quy định rõ người làm việc trong cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Điều 14. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ:

1. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

3. Không có tiền án.

­4. Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Điều 15. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ

1. Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên.

2. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

3. Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

4. Không có tiền án.

Như vậy, khi hợp tác với các công ty đòi nợ được cấp phép theo quy định dĩ nhiên sẽ tăng kết quả thu hồi nợ cao hơn, thành công hơn. Các công ty đòi nợ hợp pháp họ luôn làm việc với một đội ngũ xử lý nợ xấu chuyên nghiệp, chủ doanh nghiệp và người lao động am hiểu luật chuyên qua trường lớp đào tạo, yêu cầu về trình độ từ Trung cấp đến Đại học Tốt nghiệp từ các chuyên ngành Luật, an ninh, kinh tế, quản lý, tiêu chuẩn của họ được tuyển dụng kĩ càng, khắt khe theo luật định nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng. 

3. Chi phí bỏ ra thuê dịch vụ tương xứng với giá trị thu hồi nợ 

Các công ty đòi nợ thuê luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Vi vậy khi làm việc với khách hàng họ luôn có nhiều biểu phí dịch vụ đòi nợ thuê hấp dẫn phù hợp với tài chính khách hàng

Có hai mô hình giá dịch vụ đòi nợ thuê cơ bản: Hình thức Chi phí đòi nợ thuê cố định trọn gói hoặc thù lao/hoa hồng dịch vụ trên số tiền thu hồi được. Trên thị trường hiện có khá nhiều công ty đòi nợ thuê tại Hà Nội, TP. HCM hợp pháp, uy tín để khách hàng tham khảo, lựa chọn. Khi khách hàng trao đổi với công ty  đòi  nợ thuê khách hàng nên đề xuất họ đưa ra các mô hình chi phí dịch vụ khác nhau. Điều này sẽ giúp đàm phán chi phí đòi nợ hợp lý. Điều đặc biệt hơn hết cần lưu ý là các công ty đòi nợ thuê luôn áp dụng chính sách " Không thu trước bất kì khoản phí nào cho đến khi đòi được nợ".

4. Dịch vụ đòi nợ thuê buộc khách nợ trả tiền nhanh hơn

Khi bạn sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê, khách nợ sẽ trả tiền cho bạn nhanh hơn và thường xuyên hơn. Các công ty đòi nợ thuê luôn kết nối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ về cho khách hàng. Dĩ nhiên khách nợ sẽ không dám chây ỳ, chậm trễ kế hoạch trả nợ cho bạn, vì khi khách nợ không trả nợ theo yêu cầu biên bản cam kết trả nợ được lập giữa công ty đòi nợ và khách nợ họ sẽ luôn yêu cầu được nhắc nợ liên tục, thường xuyên hơn cho đến khi trả được nợ. Khách hàng sẽ không phải mất thời gian theo đuổi khách nợ. Nó giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức. Khách hàng sẽ có thời gian để tập trung vào những gì thực sự quan trọng  cho công việc, cuộc sống của bạn.

Các tin khác

Tin tức - sự kiện