Tin Tức

CẤM DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ DỄ DẪN ĐẾN HIỆU ỨNG NGƯỢC

Ngày Đăng : 16/05/2019 - 9:47 AM

 

Thứ nhất Khi cho vay nợ tất yếu phát sinh quyền đòi nợ (nếu người trả nợ chây ỳ và BLDS cũng quy định rõ điều này). Khi cho vay nợ, người cho vay có thể tự mình hoặc ủy quyền cho một người khác đi đòi nợ.

Như vậy, dịch vụ đòi nợ thuê tiến hành thu hồi nợ của người vay nợ thì đó là thực hiện công việc do chủ nợ ủy quyền. Thực tế là khoản 2 Điều 34 Nghị định 96/2016 về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng quy định: cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được hoạt động dịch vụ đòi nợ trong phạm vi pháp luật cho phép và phải có hợp đồng ủy quyền của chủ nợ”.Với tư duy đó thì việc chủ nợ tự mình hay nhờ dịch vụ đòi nợ thuê đều hướng tới mục đích là thu hồi được khoản nợ, vì suy cho cùng trả nợ là nghĩa vụ của người vay nợ. Phải khẳng định “thu hồi được khoản nợ” là mục đích mà chủ nợ và dịch vụ đòi nợ thuê hướng tới đầu tiên và chủ yếu chứ không phải bất kỳ một mục đích nào khác.

Thứ hai, giữa “dịch vụ đòi nợ thuê” và “sự biến tướng của đòi nợ thuê” là hai phạm trù không thể đồng nhất. “Dịch vụ đòi nợ thuê” thực hiện một công việc ủy quyền hợp pháp. Trong khi đó, biến tướng của đòi nợ thuê như đe dọa mang tính chất xã hội đen hay trấn áp, khủng bố tinh thần gây hoang mang cho con nợ là những hành vi trái pháp luật. Thực tế là khoản 4 Điều 34 Nghị định 96/2016 cũng đã quy định “khi thực hiện đòi nợ không được sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực và không được sử dụng các phương tiện làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng”.

                                                                                                                                                              Nguồn: Baomoi.com

 

Các tin khác

Tin tức - sự kiện