Bảng phí

BẢNG PHÍ

QUY ĐỊNH MỨC PHÍ DỊCH VỤ THU NỢ

 

Công ty Cổ phần Đòi nợ Long Hải quy định mức phí dịch vụ cụ thể như sau:

 

STT

Số tiền sẽ thu nợ (VNĐ)

Mức phí dịch vụ (%)

Phí thẩm định – công tác phí (VNĐ)

Q1, 3, 6, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp

Các quận còn lại

1

Dưới 30.000.000

50

 

500.000

2

Từ 30.000.000       - 50.000.000

45

 

500.000

3

Trên 50.000.000    - 100.000.000

40

 

1.000.000

4

Trên 100.000.000   - 150.000.000

38

 

1.500.000

5

Trên 150.000.000   - 200.000.000

35

1.000.000

2.000.000

6

Trên 200.000.000   - 400.000.000

32

1.500.000

2.500.000

7

Trên 400.000.000    - 600.000.000

30

2.000.000

3.000.000

8

Trên 600.000.000    - 800.000.000

28

2.500.000

3.500.000

9

Trên 800.000.000     - 1.500.000.000

25

3.000.000

4.000.000

10

Trên 1.500.000.000     

Phí thỏa thuận

  1. Mức phí trên có thể được thay đổi tùy theo từng vụ việc cụ thể.
  2. Phí dịch vụ được thanh toán theo phương thức: Thu hồi số tiền nợ đến đâu, thu phí dịch vụ đến đấy.
  3. Phí thẩm định và công tác phí được tính như sau:
  • Thanh toán sau khi thu được nợ lần đầu tiên đối với khách nợ tại TP. HCM

Thanh toán 50 % ngay sau khi ký hợp đồng đối với khách nợ có địa chỉ cư trú ngoài TP. HCM, phí thẩm định và công tác phí được căn cứ vào chi phí thực tế mà Công ty Long Hải đã chi phí trong quá trình điều tra xác minh nợ

 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÒI NỢ LONG HẢI

Tin tức - sự kiện